Překlady

Překlady z a do 27 světových jazyků

Co děláme?

Poskytujeme kvalitní překlady z a do těchto jazyků:

čeština
maďarština
francouzština
ukrajinština
čínština
rumunština
lotyština
portugalština
srbština
angličtina
němčina
španělština
italština
japonština
chorvatština
litevština
albánština
norština
slovenština
polština
ruština
vietnamština
bulharština
slovinština
švédština
bosenština
finština

Překlady provádíme oběma směry, tedy z i do vybraného jazyka. Překládáme pro firemní klienty i pro soukromé osoby.
Bez komunikace s okolními zeměmi se dnes již neobejdeme. Nicméně ne každý umí všechny jazyky, právě proto vám poskytujeme naše mnoholeté zkušenosti s překlady textů do světových jazyků. Překládáme v profesionálních překladatelských programech a není proto problém zadat projekt v jakémkoli běžném formátu souborů.

Jaký je postup?

Poptávka – specifikace Vašich požadavků, jazyků, termínu dodání a zaslání dokumentů pro překlad.
Cenová kalkulace – nacenění Vámi požadovaných úkonů a určení termínu vyhotovení.
Odsouhlasení – vždy čekáme na odsouhlasení nabídky, po jejím odsouhlasení se při větších projektech podepisuje smlouva o dílo.
Překlad – na projektu pracuje jeden z našich kolegů. O postupu práce nás průběžně informuje, aby měl klient vždy přehled, jak postupujeme.
Korektura překladu – finální přeložený dokument je zkontrolován (pokud byla korektura objednána)
Odevzdání dokončeného dokumentu – překlad je odeslán klientovi.

Své požadavky můžete specifikovat jakýmkoliv způsobem. Vždy je potřeba uvést požadovaný jazyk, termín dodání, popř. preference překladatele (rodilý mluvčí). Fakturace probíhá individuálně. Standardně se platí zálohovou fakturou dopředu. V případě velkých projektů a dlouhodobé spolupráce je možné se dohodnout na individuálních platebních podmínkách.

Přejít nahoru