Technické Překlady

Jaké technické překlady nabízíme?

Hledáte partnera pro překlady odborných textů pro vaši technologickou společnost? Obraťte se na nás, díky dlouholeté spolupráci s našimi klienty napříč odvětvími máme široké zkušenosti s překlady technických textů.

Překladatelé z naší široké databáze se kromě svých zkušeností spoléhají také na odborníky z praxe. Díky naší spolupráci s odborníky z ČVUT mají naši překladatelé vždy k dispozici odborníka z daného odvětví, na kterého se mohou vždy obrátit pro odbornou radu.

Jak probíhají překlady technických textů?

Co překládáme?

Jaký je obecný postup?

Poptávka

Specifikace Vašich požadavků, jazyků, termínu dodání a zaslání dokumentů pro překlad.

Cenová kalkulace

Nacenění Vámi požadovaných úkonů a určení termínu vyhotovení.

Objednávka

Vždy čekáme na odsouhlasení nabídky, po jejím odsouhlasení se při větších projektech podepisuje smlouva o dílo.

Překlad

Na projektu pracuje jeden z našich kolegů. O postupu práce nás průběžně informuje, aby měl klient vždy přehled, jak postupujeme.

Korektura

Finální přeložený dokument je zkontrolován (pokud byla korektura objednána)

Odevzdání

Dokončený projekt je odevzdán.

Své požadavky můžete specifikovat jakýmkoliv způsobem. Vždy je potřeba uvést požadovaný jazyk, termín dodání, popř. preference překladatele (rodilý mluvčí). Fakturace probíhá individuálně. Standardně se platí zálohovou fakturou dopředu. V případě velkých projektů a dlouhodobé spolupráce je možné se dohodnout na individuálních platebních podmínkách.

Přejít nahoru