Marketingové překlady

Proč řešit marketingový překlad a lokalizaci?

Při expanzi na zahraniční trhy musí lokalizací projít i veškerá marketingová komunikace. Jak to udělat správně? Komunikovat se zahraničními klienty pomocí lokalizovaného marketingového plánu, určitě byste nezapůsobili na zahraničního klienta, když mu budete přát příjemné volno od práce kvůli státnímu svátku, který sice u nás je, ale v zahraničí nikoliv.

Při překladech marketingové kampaně nestačí jen přeložit texty. Je třeba texty přepsat tak, aby byly pro zahraničního zákazníka přirozené, jako by je psal jeho soused. Texty musí být vždy srozumitelné a hlavně čtivé.

Jak probíhají překlady marketingových textů?

Co překládáme?

Jaký je obecný postup?

Poptávka

Specifikace Vašich požadavků, jazyků, termínu dodání a zaslání dokumentů pro překlad.

Cenová kalkulace

Nacenění Vámi požadovaných úkonů a určení termínu vyhotovení.

Objednávka

Vždy čekáme na odsouhlasení nabídky, po jejím odsouhlasení se při větších projektech podepisuje smlouva o dílo.

Překlad

Na projektu pracuje jeden z našich kolegů. O postupu práce nás průběžně informuje, aby měl klient vždy přehled, jak postupujeme.

Korektura

Finální přeložený dokument je zkontrolován (pokud byla korektura objednána)

Odevzdání

Dokončený projekt je odevzdán.

Své požadavky můžete specifikovat jakýmkoliv způsobem. Vždy je potřeba uvést požadovaný jazyk, termín dodání, popř. preference překladatele (rodilý mluvčí). Fakturace probíhá individuálně. Standardně se platí zálohovou fakturou dopředu. V případě velkých projektů a dlouhodobé spolupráce je možné se dohodnout na individuálních platebních podmínkách.

Přejít nahoru