překlady Webových stránek

Jak na překlad webových stránek?

Potřebujete lokalizovat váš web pro zahraniční zákazníky? Nebo naopak lokalizovat zahraniční web do Česka? V každém případě je nutné, aby se překladům a lokalizaci webových stránek věnovali profesionálové.

Často při překladech dochází k nešvarům alá „hodím si to do translatoru a bude hotovo“. Tato varianta se totiž často převrátí proti vám. Překlad slovo od slova nebo ztracení významu v překladu je totiž tímto způsobem téměř zaručeno. Jediný způsob jak úspěšně lokalizovat a přeložit vaše webové stránky je překlad rodilým mluvčím nebo zkušeným překladatelem, který se touto prací živí. Jedině tak dosáhnete konkurenceschopnosti na zahraničním trhu.
S překlady webů máme bohaté zkušenosti, pro naše klienty jsme lokalizovali kompletní weby a e-shopy při jejich expanzi na zahraniční trhy.

Při překladu webu je nutné dbát i na překlad všech neviditelných částí. Veškerá metadata a další prvky jsou při vyhledávání na zahraničních trzích rozdílem, jak zákazník pozná, zda se jedná o lokální společnost, nebo firmu ze zahraničí. Překlad a lokalizaci webu přece děláte právě proto, abyste na zahraničním trhu měli stejně silný web, jako na tom domácím

Jak probíhají překlady webových stránek?

Na co se zaměřujeme?

Jaký je obecný postup?

Poptávka

Specifikace Vašich požadavků, jazyků, termínu dodání a zaslání dokumentů pro překlad.

Cenová kalkulace

Nacenění Vámi požadovaných úkonů a určení termínu vyhotovení.

Objednávka

Vždy čekáme na odsouhlasení nabídky, po jejím odsouhlasení se při větších projektech podepisuje smlouva o dílo.

Překlad

Na projektu pracuje jeden z našich kolegů. O postupu práce nás průběžně informuje, aby měl klient vždy přehled, jak postupujeme.

Korektura

Finální přeložený dokument je zkontrolován (pokud byla korektura objednána)

Odevzdání

Dokončený projekt je odevzdán.

Své požadavky můžete specifikovat jakýmkoliv způsobem. Vždy je potřeba uvést požadovaný jazyk, termín dodání, popř. preference překladatele (rodilý mluvčí). Fakturace probíhá individuálně. Standardně se platí zálohovou fakturou dopředu. V případě velkých projektů a dlouhodobé spolupráce je možné se dohodnout na individuálních platebních podmínkách.

Přejít nahoru